Nước ngọt
Trà lipton Ice Chanh (330ml/lon)
Giá: 7,000 VNĐ
Đặt hàng:
Nước ngọt Pepsi, 7Up, Mirinda 1,5L
Giá: 16,000 VNĐ
Đặt hàng:
Trà uống Dr. Thanh 350ml
Giá: 8,500 VNĐ
Đặt hàng:
Nước ngọt lon Fanta( Dâu, Cam)_330ml
Giá: 7,500 VNĐ
Đặt hàng:
Nước ngọt Coca - Cola chai 390ml
Giá: 5,500 VNĐ
Đặt hàng:
Nước tăng lức Samurai 330ml
Giá: 6,000 VNĐ
Đặt hàng:
Nước tăng lực chai Samurai 390ml
Giá: 6,000 VNĐ
Đặt hàng:
Nước ngọt Sprite 330ml
Giá: 7,000 VNĐ
Đặt hàng:
Nước ngọt Fanta Cam 330ml
Giá: 7,000 VNĐ
Đặt hàng:
Nước ngọt Coca - Cola 330ml
Giá: 8,000 VNĐ
Đặt hàng:
Nước ngọt Coca - Cola 1,5L
Giá: 16,000 VNĐ
Đặt hàng:
Nước ngọt Sprite 1,5 L
Giá: 16,000 VNĐ
Đặt hàng:
Trà bí đao Wonderfarm 330ml
Giá: 6,500 VNĐ
Đặt hàng:
Nước Fanta Cam 1,5L
Giá: 16,000 VNĐ
Đặt hàng:
Bò húc Thái Redbull 250ml
Giá: 9,500 VNĐ
Đặt hàng:
Trà xanh O độ 500ml
Giá: 7,500 VNĐ
Đặt hàng:
Coca-Cola 330ml *24/T
Giá: 182,000 VNĐ
Đặt hàng: