Sản Phẩm Trà
Trà Lipton 30 Túi /Hộp Bát Giác
Giá: 33,500 VNĐ
Đặt hàng:
Hồng Trà Cozy 25 gói *25g/Hộp
Giá: 31,000 VNĐ
Đặt hàng:
Trà Xanh Cozy Hương Sen Hộp Tròn
Giá: 30,000 VNĐ
Đặt hàng:
Trà Cozy IceTea Hương Đào 20 gói * 15g/Hộp
Giá: 22,000 VNĐ
Đặt hàng:
Trà Cozy IceTea Hương Chanh 20 gói * 15g/Hộp
Giá: 22,000 VNĐ
Đặt hàng:
Trà Xanh Cozy 25 Túi/Hộp
Giá: 17,500 VNĐ
Đặt hàng:
Trà Cozy Hương Dâu 25 Túi/Hộp
Giá: 24,500 VNĐ
Đặt hàng:
Trà Dilmah Bạc Hà 30 gói/Hộp
Giá: 28,000 VNĐ
Đặt hàng:
Trà Cozy Hương Bạc Hà 25 Túi/Hộp
Giá: 24,500 VNĐ
Đặt hàng:
Trà Dilmah Hương Đào 30 gói/Hộp
Giá: 28,000 VNĐ
Đặt hàng:
Trà Dilmah Hương Dâu 30gói/H
Giá: 28,000 VNĐ
Đặt hàng:
Trà Nestea Chanh 18g*15g/H
Giá: 26,500 VNĐ
Đặt hàng:
Chè Kim Anh Hương Nhài 50g/Hộp
Giá: 21,000 VNĐ
Đặt hàng:
Chè Kim Anh Hương Sen 50g
Giá: 18,000 VNĐ
Đặt hàng:
Trà Lipton IceTea Hương Đào 18 gói*17g/H
Giá: 26,000 VNĐ
Đặt hàng:
Trà Lipton Nhúng Hương Chanh 25 Túi/H
Giá: 30,000 VNĐ
Đặt hàng:
Trà Lipton Nhúng Hương Dâu 25 Túi/H
Giá: 28,000 VNĐ
Đặt hàng:
Trà Lipton Nhãn Vàng 25 Túi/H
Giá: 29,500 VNĐ
Đặt hàng:
Trà Lipton IceTea Hương Chanh 18 gói*17g/H
Giá: 29,000 VNĐ
Đặt hàng:
Trà Lipton Nhãn Vàng 100 Túi/H
Giá: 104,000 VNĐ
Đặt hàng: