Khăn Giấy
Giấy Hộp Lency 100sheet 200mm x 210mm
Giá: 8,499 VNĐ
Đặt hàng:
Giấy Ăn Paseo 150sheets*2ply/H
Giá: 21,500 VNĐ
Đặt hàng:
Giấy ăn Pulppy 180 sheets/hộp * 2 lớp
Giá: 20,000 VNĐ
Đặt hàng:
Giấy rút watersilk 200 tờ/hộp * 2 lớp
Giá: 19,500 VNĐ
Đặt hàng:
Giấy rút watersilk 150 tờ/hộp 2 lớp
Giá: 16,000 VNĐ
Đặt hàng:
Giấy rút watersilk 200 tờ/gói 2 lớp
Giá: 14,500 VNĐ
Đặt hàng:
Giấy ăn watersilk 100 tờ/gói * 330mmx330mm
Giá: 11,500 VNĐ
Đặt hàng:
Giấy Ăn Lency 100Sheets 330*330mm/G
Giá: 8,500 VNĐ
Đặt hàng:
Giấy Ăn Erou 100Sheets/H.Vuông
Giá: 8,000 VNĐ
Đặt hàng:
Giấy Ăn Bỏ Túi Pulppy Xanh 6 Gói/Dây
Giá: 8,000 VNĐ
Đặt hàng:
Giấy Ăn Corelex Nhật Bản 330mm*330mm
Giá: 7,500 VNĐ
Đặt hàng:
Giấy ăn watersilk 120 tờ/gói * 210mmx210mm
Giá: 7,000 VNĐ
Đặt hàng:
Giấy Ăn Elene 100sheet 240mm*240mm
Giá: 6,000 VNĐ
Đặt hàng: